Крок 1

Крок 1. Загальна лікарська підготовка.
Крок 1. Стоматологія.
Крок 1. Фармація


Відповідно до листів МОЗ України від 21.06.2011 № 08.01-47/986, «Роз‘яснення щодо перескладання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» від 7.10.10 № 11.09-10/50 студентам, які отримали на тестових екзаменах «Крок 1» результат «не склав», дозволяється повторне складання екзамену «Крок 1» не більше двох разів протягом семестру у терміни, затверджені МОЗ України. У разі неперескладання екзамену «Крок 1» студент не допускається до наступної екзаменаційної сесії та відраховується з вищого навчального закладу як такий, що не виконав навчальний план.


Відраховані студенти можуть бути поновлені на навчання відповідно до «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом МОН України від 15 липня 1996 р. № 245. Для цього необхідно звернутися в деканат, написати заяву на ім‘я ректора з проханням поновити його до складу студентів та укласти нову угоду про навчання.