Крок 2

Крок 2. Загальна лікарська підготовка
Крок 2. Стоматологія
Крок 2. Фармація


Відповідно до листа МОЗ України від 21.06.2011 № 08.01-47/986 студенти, які одержали на тестовому екзамені «Крок 2» результат «не склав», допускаються до складання державних випускних іспитів. Ці студенти вважаються такими, що не пройшли державну атестацію і не отримують сертифікат про складання ліцензійних іспитів, а також не отримують диплом про закінчення вищого навчального закладу.

Студенти можуть повторно скласти екзамен «Крок 2» не раніше, ніж через рік (протягом трьох років). Для цього вони повинні звернутися в деканат в грудні-місяці із заявою на ім‘я ректора з проханням включити їх до списків студентів для складання екзамену «Крок 2».

Студент, який повторно не склав екзамен «Крок 2», не допускається до подальших перескладань без повторного навчання на випускному курсі (наказ Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"» від 31 січня 2005 р.
№ 53). Для цього необхідно звернутися в деканат, написати заяву на ім‘я ректора з проханням поновити його до складу студентів та укласти нову угоду про навчання (відповідно до «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом МОН України від 15 липня 1996 р. № 245).