Крок 3Крок 3. Загальна лікарська підготовка
Крок 3. СтоматологіяВідповідно до листа МОЗ України від 21.06.2011 № 08.01-47/986 інтерни, які отримали на тестовому екзамені «Крок 3» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат про ліцензійні іспити та сертифікат лікаря-спеціаліста.

Вони можуть повторно скласти екзамен «Крок 3» в будь-який черговий термін його проведення.
За бажанням лікаря-інтерна, який не склав екзамен «Крок 3» і не був допущений до інших етапів заключної державної атестації, його можна поновити на навчання в інтернатурі (відповідно до «Положення про первинну спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації», затвердженого наказом МОЗ України від 19.06.96., № 291, зі змінами за наказом МОЗ України від 07.02.01 № 47).
Для цього необхідно звернутися в деканат післядипломної освіти, написати заяву на ім‘я ректора з проханням поновити його на навчання в інтернатурі.