Кроки М


Відповідно до листа МОЗ України від 21.06.2011 № 08.01-47/986 студенти, які отримали на тестовому екзамені «Крок М» результат «не склав», допускаються до інших етапів атестації. Ці студенти не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення вищого навчального закладу.

Такі студенти можуть повторно скласти екзамен «Крок М» не раніше, ніж через рік протягом трьох років. Студенти, які не склали «Крок М» повинні звернутись в деканат із заявою на ім‘я ректора з проханням включити їх до списків студентів для складання «Крок М».

Особа, яка повторно не склала ЛІІ «Крок М», не допускається до подальших перескладань без повторного навчання на випускному курсі. Для цього необхідно звернутися в деканат, написати заяву на ім‘я ректора з проханням поновити його до складу студентів та укласти нову угоду про навчання (відповідно до «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом МОН України від 15 липня 1996 р. № 245).