Загальна інформація

Принципи побудови структури змісту тестового іспиту “Крок 3. Загальна лікарська підготовка


Ліцензійний іспит «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» складається з метою встановлення відповідності рівня професійної компетентності фахівців з вищою медичною освітою мінімально необхідному рівню згідно вимог Державних стандартів вищої освіти

Професійна компетентність діагностується як вміння застосовувати знання основних медичних дисциплін для самостійної діагностики, диференційної діагностики та надання допомоги хворому при невідкладних станах, організації допомоги в екстремальних ситуаціях, ранньої діагностики та здійснення протиепідемічних заходів при інфекційних захворюваннях.

В структурі змісту застосовано синдромний принцип (для невідкладних станів, екстремальних ситуацій) та нозологічний принцип (для інфекційних хвороб).

У світовій медичній практиці, в тому числі й на Україні, надання екстреної та невідкладної медичної допомоги базується на синдромному принципі. Всі схеми ведення хворих створені відповідно до цього принципу. Конкретний невідкладний стан може розвиватися при різних захворюваннях.

Ліцензійний іспит “Крок 3. ЗЛП” складається з метою встановлення відповідності рівня професійної компетентності інтерна щодо надання невідкладної допомоги хворому незалежно від подальшої спеціалізації  і має визначати загальний мінімальний необхідний рівень знань і вмінь інтерна, який було надано випускнику вищого медичного навчального закладу на момент отримання диплому лікаря. Вважається, що без цього рівня професійної компетентності лікар-інтерн не зможе опановувати подальше поглиблене вивчення вузької спеціалізації будь-якого профілю.

 Основною структури змісту іспиту «Крок 3. ЗЛП» є:

Зміст відповідних розділів освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників за фахом "Лікувальна справа" та "Педіатрія".

Перелік критичних станів, які повинні вміти контролювати лікарі-інтерни (розроблено фахівцями НМАПО ім.П.Л.Шупика)

Перелік невідкладних станів (розроблено фахівцями ЛНМУ ім.Данила Галицького).

Перелік невідкладних станів, які повинні вміти контролювати резиденти США та Канади.